Pritaikyta neįgaliesiems          2016 m. vasario 11 d. / English version Didžiosios Britanijos vėliava

  
Teisės aktai
 • TM nuostatai
 • TM darbo reglamentas
 • TM ministro įsakymai
 • Teisės aktų projektai
 • Teisės aktai • TM ministro įsakymai
  Archyvas
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2007 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1R-8 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TEIKIAMŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITŲ ELEKTRONINIO FORMATO RINKINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2009-04-08
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-03-31
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2009-03-31
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-03-30
  ĮSAKYMAS DĖL SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ, DĖL KURIŲ PADARYTA ŽALA KOMPENSUOJAMA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  Informacija redaguota: 2009-03-28
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-03-20
  ĮSAKYMAS DĖL PAŽYMOS DĖL ŽALOS NEIŠIEŠKOJIMO DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ FORMOS PATVIRTINIMO
  Informacija redaguota: 2009-03-27
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-03-25
  ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2006 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. 1R-204 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TEIKIAMŲ PRAŠYMŲ, PRANEŠIMŲ IR KITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2009-03-24
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-03-18
  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE VEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBŲ STRUKTŪROS, ETATŲ SKAIČIAUS IR DARBO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
  |
   
 • LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE VEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBŲ STRUKTŪROS, ETATŲ SKAIČIAUS IR DARBO TVARKOS APRAŠAS
 • Informacija redaguota: 2009-03-18
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-03-18
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2001 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR.65 „DĖL LEIDIMO VARTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS OFICIALŲJĮ AR TRADICINĮ (TRUMPĄJĮ) VALSTYBĖS PAVADINIMĄ, HERBĄ, VĖLIAVĄ AR KITUS VALSTYBĖS HERALDIKOS OBJEKTUS AR JUO MEGDŽIOJANTĮ ŽYMENĮ, TAIP PAT GARANTINIUS IR PRABOS ŽENKLUS, ANSPAUDUS, PASIŽYMĖJIMO AR APDOVANOJIMO ŽENKLUS PREKIŲ ŽENKLUOSE IR DIZAINE SUTEIKIMO TVARKOS, LEIDIMO FORMOS PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO” PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2009-03-12
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-03-10
  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE ESANTIEMS ASMENIMS TEIKIMO VALSTYBĖS ARBA SAVIVALDYBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS NUSTATYMO“
  Informacija redaguota: 2009-03-06
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-03-05
  ĮSAKYMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
  Informacija redaguota: 2009-02-23
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-02-23
  ĮSAKYMAS DĖL PAŽYMOS, PATVIRTINANČIOS JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ, FORMŲ PATVIRTINIMO
  |
   
 • PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (FIZINĮ ASMENĮ)
 • PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
 • Informacija redaguota: 2009-02-19
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-02-12
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ INSTITUCIJŲ RENGIAMŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO INTERNETO SVETAINĖSE
  Informacija redaguota: 2009-01-20
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2009-01-15
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2006 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-300 „DĖL KANDIDATŲ Į NOTARUS (ASESORIŲ) VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2009-01-16
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-11-04
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2006 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-297 „DĖL NOTARO PERKĖLIMO IŠ VIENOS SAVIVALDYBĖS Į KITĄ NE KONKURSO TVARKA KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2009-01-16
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-11-04
  ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO IR JŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TEISINGUMO MINISTERIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
  Informacija redaguota: 2008-12-30
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-12-08
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2007 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1R-19 „DĖL VIEŠO KONKURSO NOTARO PAREIGOMS UŽIMTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2008-11-07
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-11-04
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTERIJOS FILIALO KELMĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMO HIPOTEKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMO IR PAREIGYBIŲ PANAIKINIMO
  Informacija redaguota: 2008-10-21
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-10-21
  ĮSAKYMAS DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO KOMISIJOS
  Informacija redaguota: 2008-10-08
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-10-06
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-379 „DĖL ADVOKATO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  |
   
 • ADVOKATŲ KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • NUTARIMAS DĖL ADVOKATŲ KALIFIKACINIO EGZAMINO REZULTATŲ
 • ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROTOKOLAS
 • ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO ŽODŽIU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ
 • NUTARIMO IŠRAŠAS
 • Informacija redaguota: 2008-10-08
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-10-06
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 124 „DĖL PRANEŠIMO APIE BAŽNYČIOS (KONFESIJŲ) NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRUOTĄ SANTUOKĄ FORMOS IR PRANEŠIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2008-10-08
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-09-30
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 261 „DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ KAUNO, KLAIPĖDOS, PANEVĖŽIO, ŠIAULIŲ IR VILNIAUS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2008-10-08
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, 2008-09-22