Pritaikyta neįgaliesiems          2016 m. vasario 7 d. / English version Didžiosios Britanijos vėliava

  
Teisės aktai
 • TM nuostatai
 • TM darbo reglamentas
 • TM ministro įsakymai
 • Teisės aktų projektai
 • Teisės aktai • TM ministro įsakymai
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14
  DĖL PAVYZDINĖS ANTSTOLIŲ BYLŲ NOMENKLATŪROS PATVIRTINIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:358, 2002-12-18
  DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU CIVILINĖS BYLOS NAGRINĖJIMU, DYDŽIŲ IR JŲ IŠMOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:344, 2002-12-06
  DĖL ADVOKATO ARBA ADVOKATO PADĖJĖJO PASKYRIMO TEIKTI VALSTYBINĘ TEISINĘ PAGALBĄ BYLŲ PROCESE TVARKOS PATVIRTINIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:330, 2002-11-28
  DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 261 ,,DĖL SKYRIMO ANTSTOLIU IR ĮRAŠYMO Į ANTSTOLIŲ REZERVĄ“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:321, 2002-11-25
  DĖL SKYRIMO ANTSTOLIU IR ĮRAŠYMO Į ANTSTOLIŲ REZERVĄ
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:322, 2002-11-25
  DĖL ANTSTOLIO ANTSPAUDO FORMOS NUSTATYMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:295, 2002-10-28
  DĖL LEIDIMŲ ANTSTOLIŲ KONTOROMS KURTI
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:288, 2002-10-24
  DĖL PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMO TEISINGUMO MINISTERIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:286, 2002-10-23
  DĖL LIUDIJIMŲ, PATVIRTINANČIŲ TEISĘ VYKDYTI ANTSTOLIO VEIKLĄ, ANTSTOLIŲ PAŽYMĖJIMŲ BEI ŽENKLŲ, IR ANTSTOLIO PADĖJĖJŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:285, 2002-10-22
  DĖL SKYRIMO ANTSTOLIU IR ĮRAŠYMO Į ANTSTOLIŲ REZERVĄ
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:261, 2002-10-03
  DĖL ILGALAIKĖS TEISĖJŲ MOKYMO PROGRAMOS IR 2003 METŲ TEISĖJŲ MOKYMO PROGRAMOS IR JAI BŪTINŲ LĖŠŲ POREIKIO PASKAIČIAVIMO PROJEKTO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:209, 2002-07-16
  DĖL AUDITO ATLIKIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:206, 2002-07-15
  DĖL VIEŠO KONKURSO NOTARO PAREIGOMS UŽIMTI
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:173, 2002-06-19
  DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2000 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 228 ,,DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:101, 2002-04-24
  DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. 66 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ SĄVADO RENGIMO KOMISIJOS“ PAPILDYMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:82, 2002-04-04
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ SĄVADO SUDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:81, 2002-04-04
  ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1998 M. RUGPJŪČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 104 „DĖL ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ“ PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:75, 2002-03-21
  DĖL VIEŠO KONKURSO NOTARO PAREIGOMS UŽIMTI NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:70, 2002-03-15
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ SĄVADO RENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:66, 2002-03-14
  DĖL ADVOKATO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KOMISIJOS
  Informacija redaguota: 2003-06-02
  LR Teisingumo ministerija/ Įsakymas, Nr.:62, 2002-03-12